Versija neįgaliesiemsPSDF lėšomis finansuojamos (nemokamos) paslaugos

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

Paslaugas teikia:

• šeimos gydytojai,
• vidaus ligų gydytojai,
• vaikų ligų gydytojai,
• gydytojai chirurgai,
• akušeriai-ginekologai,
• odontologai,
• psichiatrai,
• psichologai,
• socialiniai darbuotojai,
• kartu dirbantys slaugytojai,
• skiepų-procedūrų kabineto slaugytojai,
• medicinos registratoriai ir koordinatoriai,
bendradarbiauja su kitais darbuotojais, atliekančiais pirminę asmens sveikatos priežiūrą ir teikiančiais socialinę pagalbą.

Šeimos medicina:
• teikia medicininę pagalbą ūmių ir lėtinių susirgimų atvejais;
• vykdo ambulatorinę pirminę asmens sveikatos priežiūrą (vaikų ir suaugusių):
• vykdo ligų prevencijos, skatinamąsias programas;
• atliekami laboratoriniai, diagnostiniai ir kiti tyrimai;
• atliekami skiepai, vakcinacija;
• atlieka švietėjišką ir prevencinę veiklą įvairiais sveikatos klausimais;
• nusiunčia į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NDNT) pagal indikacijas;
• atlieka laboratorinius ir diagnostinius tyrimus bei nusiunčia konsultuotis pas gydytojus specialistus, vykdo profilaktinius sveikatos patikrinimus prieš mokyklą, lopšelį-darželį ir pan.

Akušerija-ginekologija
Poliklinikoje teikiamos visos PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos pirminio ir antrinio lygio gydytojo akušerio-ginekologo bei akušerio paslaugos moterims, apdraustoms privalomuoju sveikatos draudimu.

Registruojantis pas pirminio lygio gydytoją akušerį ginekologą šeimos gydytojo siuntimas nereikalingas. Pas antrinio lygio gydytoją – akušerį-ginekologą, kaip ir pas kitus specialistus, reikalingas šeimos gydytojo arba pirminio lygio akušerio-ginekologo siuntimas.

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos:

• būtinoji medicinos pagalba (savižudybių, krizinių situacijų ir pan. atvejais);
• individualios konsultacijos ir apžiūra;
• medicinos psichologo konsultacija;
• profilaktinių psichikos sveikatos tikrinimų (dėl darbo, vairavimo pažymėjimo, ginklo, globos ir kt.).
• gydytojo psichiatro konsultacijos,
• slaugos paslaugos,
• socialinė pagalba,
• psichologinė pagalba.

Vyksta psichoterapiniai ir kiti užsiėmimai:
» Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė (relaksacija)
» Dailės terapijos paslaugos (3-5 asm. grupėje)
» Muzikos terapijos paslaugos (60 min. grupėje)
» Šviesos terapijos paslaugos (3-5 asm. grupėje)
» Biblioterapijos paslaugos
» Judesio terapijos paslaugos
» Filmų terapijos paslaugos
» Psichoedukacijos paslaugos

Paslaugos teikiamos:
• vaikams ir paaugliams iki 18 m. bei jų tėvams;
• poliklinikoje prisirašiusiems asmenims;
• asmenims, prisirašiusiems kitose Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigose, norintiems gauti paslaugas Lazdynų poliklinikos Psichikos sveikatos centre.


Ambulatorinės slaugos, slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos paslaugos:

Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų specialistai teikia nemokamas medicinines bei socialines paslaugas poliklinikos pacientams, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (SPS-1), specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (SPP-2), paliatyviems pacientams bei kitiems neįgaliems, vyresnio amžiaus pacientams, negalintiems savarankiškai atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti paslaugų. Siekiame pagerinti pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, išsaugoti pacientų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinti jų savirūpą, užtikrinti kokybiškų paliatyviosios pagalbos, slaugos bei socialinių paslaugų teikimą paciento namuose ir poliklinikoje.

SLAUGOS PASLAUGOS NAMUOSE – tai sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento rūpinimąsi savimi ir gerinant jo gyvenimo kokybę. Paslaugas pacientų namuose teikia bendruomenės ar bendrosios praktikos slaugytojai arba psichikos sveikatos slaugytojai bendradarbiaujant bei dirbant komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais bei kitų sričių specialistais. Slauga namuose skiriama pacientams, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

PALIATYVIOJI PAGALBA – paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose teikiamos poliklinikos pacientams, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos poreikis, teisės aktų nustatyta tvarka. Gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę ir jo (arba ligonio artimųjų) pageidavimą, parenka paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą. Kartu su paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistais ir paciento artimaisiais gydytojas nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, kurie gali būti koreguojami pagal paciento sveikatos būklę. Ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia ne mažesnė kaip 3 specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Slaugos paslaugas pagal kompetenciją gali teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Namuose nemokamai teikiamos šios paslaugos:
1. gydančiam gydytojui raštu paskyrus savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)):
vaistų suleidimas – injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą) ir lašelinės infuzijos;
diagnostinės procedūros: kraujo paėmimas tyrimams, šlapimo paėmimas laboratoriniam ištyrimui, išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui, skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui, elektrokardiogramos (EKG) užrašymas;
pragulų priežiūra;
šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra;
rektalinių žvakučių įdėjimas;
enterinis maitinimas;
zondų įkišimas (gleivių išsiurbimas);
gydomoji vonelė, ledo pūslės uždėjimas, šildyklės uždėjimas, pavilgų dėjimas, kompreso uždėjimas, tepalų naudojimas.

2. gydančiam gydytojui kontroliuojant savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)):
žaizdų priežiūra.

3. savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)):
dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra;
drenų priežiūra;
šlapinimosi reflekso skatinimas;
žarnyno valymas klizmomis;
vaistų vartojimo administravimas;
arterinio kraujo spaudimo matavimas;
pulso skaičiavimas;
konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais.

4. savarankiškai teikia slaugytojo padėjėjas, nesant slaugytojo padėjėjo paslaugas savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo reikia kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)):
pakišamųjų indų naudojimas;
asmens higienos paslaugos.

5. prižiūrint slaugytojui teikia slaugytojo padėjėjas, nesant slaugytojo padėjėjui paslaugas savarankiškai teikia slaugytojas (dėl šių paslaugų namuose gavimo kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)):
kūno temperatūros matavimas;
asmens higienos paslaugos.

6. savarankiškai teikia slaugytojas, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui arba paciento artimiesiems (dėl šių paslaugų namuose gavimo kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ligų gydytoją ar šeimos gydytoją)):
pragulų profilaktika;
asmens higienos paslaugos.

Prevencinių programų paslaugos

Specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Gydytojo specialisto konsultacija vadinamos paslaugos, apsilankymo metu suteiktos pacientui, turinčiam gydytojo (šeimos ar kito specialisto) siuntimą dėl konkrečios priežasties (ligos ar profilaktinio sveikatos tikrinimo). Šio apsilankymo metu pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui.

Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia:
• vidaus ligų, vaikų ligų, endokrinologijos, gastroenterologijos, kardiologijos, pulmonologijos, reumatologijos, neurologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, dietologijos, klinikinės fiziologijos, sergančiųjų cukriniu diabeto paslaugos.
• chirurgijos, urologijos, ortopedijos ir traumatologijos, onkologijos,
• akušerijos ginekologijos,
• psichiatrijos,
• fizinės medicinos ir reabilitacijos, fizioterapijos, kineziterapijos ir masažo,
• vaikų kardiologijos, vaikų neurologijos, vaikų chirurgijos,
• radiologijos, endoskopijos, echoskopijos,
• laboratorinės diagnostikos

Laboratorinių tyrimų paslaugos

Poliklinikoje atliekami šie laboratoriniai tyrimai:
» Biocheminiai
» Hematologiniai ir bendraklinikiniai
» Mikrobiologiniai
» Imunologiniai


Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos

Sergančiųjų sunkiomis ligomis gydymas neatsiejamas nuo medicininės reabilitacijos. Tai svarbus gydymo etapas, leidžiantis pacientui greičiau išgyti, grąžinti jį į darbo rinką, integruoti į visuomenę, atkurti biosocialinius gebėjimus ir išvengti antrinio neįgalumo. PSD apdraustiems suaugusiesiems medicininę reabilitaciją skiria gydantysis gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis, vaikams – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Gydytojo pareiga informuoti ligonį apie jam reikalingas paslaugas.

Poliklinikoje teikiamos šios paslaugos:
» Fizioterapinis gydymas
» Kineziterapija
» Masažai
» Ergoterapija

Odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai nespecializuotų kvalifikuotų odontologinių sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal gydytojo odontologo medicinos normos reikalavimus, kompleksas.

Poliklinikoje teikiamos šios odontologinės paslaugos:
» Odontologinės apžiūros
» Odontologinio gydymo (endodontinio, karieso, plombavimo, kanalų gydymo ir pan.)
» Vaikų dantų silantavimo
» Burnos higienos
Fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūrų skyrimo tvarka
Naudinga informacijaVšĮ Lazdynų poliklinika   |   Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius   |   Kodas Juridinių asmenų registre 224245280
Faksas (8 5)  244 4912   |   El. paštas info@lazdynupol.lt
2014 VšĮ Lazdynų poliklinika ©