Versija neįgaliesiemsMokamos sveikatos priežiūros paslaugos

Mokamos gydymo paslaugos teikiamos šiais atvejais:
nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams ir užsienio piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą);
papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;
paslaugos, nurodytos SAM įsakymuose kaip mokamos;
specialistų konsultacijos, kreipiantis be siuntimo;
skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;
už laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą ir šeimos gydytojai skiria paciento pageidavimu;
už plombines medžiagas ir kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones;
sutarčių dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindu;
už nemedicinines paslaugas;
paslaugos, kurių apmokėjimui numatyta suma pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis yra viršyta, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu pacientas norėtų gauti paslaugą skubos tvarka.

Mokėjimo tvarka:
1. Gydantis gydytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis VšĮ Lazdynų poliklinikos darbuotojas užsako mokamą paslaugą pacientui naudodamasis VšĮ Lazdynų poliklinikos informacinės sistemos mokamų paslaugų posisteme, užpildo VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtintą įdėtinį Mokamų paslaugų apskaitos lapą (10 priedas) ir nukreipia pacientą į VšĮ Lazdynų poliklinikos kasą sumokėti už pageidaujamą gauti paslaugą.
2. Pacientas poliklinikos kasoje sumoka už šias užsakytas paslaugas.
3. Poliklinikos kasoje, apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas kasos pajamų orderis arba kvitas, kuriame turi būti nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės ir pan.) numeris. Pacientui pageidaujant, gali būti išrašyta sąskaita faktūra, kurioje nurodoma aukščiau minėta informacija.
4. Pacientas su šiuo apmokėjimo faktą patvirtinančiu kvitu, nukreipiamas pas siuntusį specialistą atitinkamai mokamai paslaugai gauti.
5. Sumokėti pinigai už suteiktas mokamas paslaugas, nepriklausomai nuo suteiktos mokamos paslaugos rezultato (teigiamos ar neigiamos profilaktinio sveikatos patikrinimo, laboratorinio tyrimo išvados ir pan.), nėra grąžinami.
6. Dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami. Asmuo, pageidaujantis susigrąžinti sumokėtus pinigus, VšĮ Lazdynų poliklinikos Buhalterijai privalo pateikti prašymą su VšĮ Lazdynų poliklinikos atsakingo už jam mokamos paslaugos suteikimą darbuotojo rašytiniu patvirtinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei dokumentą, patvirtinantį apmokėjimo faktą (kasos kvitą ar kt.).
7. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas pažymimi Asmens sveikatos istorijoje, suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą ir į VšĮ Lazdynų poliklinikos informacinės sistemos mokamų paslaugų posistemę.

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Paciento priėmimas ir konsultavimas
Gydytojų specialistų konsultacijos ir specializuotos paslaugos
Traumatologija, tvarstymas, kitos specialiosios paslaugos ir punkcijos
Procedūros, injekcijos, infuzijos
Fizioterapinis gydymas, kineziterapija ir gydomasis masažas
Laboratoriniai tyrimai
Diagnostiniai tyrimai
Psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugos
Akušerijos ir ginekologijos paslaugos
Odontologijos paslaugos, medžiagos
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai
Sergančiųjų cukriniu diabetu paslaugos
Skiepai, vakcinos
Nemedicininės mokamos paslaugos

PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 0-22

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas


PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

02001

Pirminis apylinkės terapeuto, šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu

8,28

02005

Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): bendrosios praktikos gydytojo


Kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų taikoma 50 % nuolaida

10,37

02006

Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): akušerės, bendrosios praktikos slaugytojos


Kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų taikoma 50 % nuolaida

4,46

02009

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): gydytojas konsultantas specialistas


Kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida

9,93

02010

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): bendrosios praktikos gydytojas


Kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida

10,37

02011

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): gydytojas


Kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida

9,93

02012

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): akušerė, bendrosios praktikos slaugytoja- namuose


Kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida

5,36

02013

Laboranto apsilankymas medžiagai iš ligonio paimti

4,14

02014

Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas

9,93

02016

Konsultanto vizitas j namus pas sergantį vaiką

8,28

02017

Slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas

5,36

02019

Slaugytojos aktyvus vizitas pas sergantį vaiką

4,03

02023

Viduriniojo  medicinos  personalo paslaugos, teikiamos  paciento namuose (1 procedūra): žaizdų perrišimas

2,69

02024

Viduriniojo  medicinos  personalo paslaugos, teikiamos  paciento namuose (1 procedūra): kraujospūdžio pamatavimas

0,84

02901LP

Gydytojų konsultacinės komisijos paslauga

15,00 

Naudinga informacijaVšĮ Lazdynų poliklinika   |   Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius   |   Kodas Juridinių asmenų registre 224245280
Faksas (8 5)  244 4912   |   El. paštas info@lazdynupol.lt
2014 VšĮ Lazdynų poliklinika ©