Versija neįgaliesiemsGydytojo iškvietimo į namus tvarka

1. Pacientas (globėjas) kreipiasi į registratūrą telefonais: (8 5) 2168813, (8 5) 2168887 ir kviečia gydytoją į namus.
2. Registratorė užregistruoja iškvietimą šiais atvejais:

Ūmiai susirgus:
« pas vaikus su sunkia negalia;
« pas sergančius vaikus iki 1 metų amžiaus, jeigu vaiko kūno temperatūra yra aukštesnė negu 38,6° C ir yra dar vienas iš šių simptomų: daugkartinis vėmimas, naujai atsiradęs bėrimas, aukštų tonų riksmas, viduriavimas daugiau kaip 5 kartus per parą;
« pas nevaikštančius (neįgalius suaugusius) pacientus;
« pas pacientus (suaugusius), kuriems ūmiai (24 val. laikotarpiu) dėl ligų ar traumų sutriko judėjimo funkcija, koordinacija (pacientas negali savarankiškai judėti);
« jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka aukščiau išvardintų indikacijų, o pacientas nesutinka atvykti į polikliniką, gydantis ar budintis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę telefonu ir nusprendžia dėl tolimesnio veiksmų plano.

Planinius vizitus atlieka gydytojas, prie kurio pacientas prisirašęs gydytis (kurį yra pasirinkęs). Sprendimą dėl vizito datos ir laiko priima gydytojas, suderinęs su pacientu.

Naudinga informacijaVšĮ Lazdynų poliklinika   |   Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius   |   Kodas Juridinių asmenų registre 224245280
Faksas (8 5)  244 4912   |   El. paštas info@lazdynupol.lt
2014 VšĮ Lazdynų poliklinika ©