Versija neįgaliesiems„Lazdynų rajono gyventojų psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija“

2015-11-06, penktadienis, 12:10

Projekto aprašymas

Projekto tikslai:
1. Užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą asmenims, turintiems emocinių, elgesio ir asmenybės sunkumų, išgyvenantiems krizes, patyrusiems smurtą, susidurusiems su artimo žmogaus savižudybe.

2. Pagerinti pacientų, turinčių psichinę negalią, funkcionavimą, gyvenimo kokybę, sudaryti tinkamas sąlygas lavinti socialinius įgūdžius.

Projekto veiklos skirtos asmenims, galintiems nukentėti ar nukentėjusiems nuo psichologinio ar fizinio smurto, seksualinio išnaudojimo bei apleistumo, savižudybių ir smurto prevencijai, taip pat jų šeimos nariams bei artimiesiems.

Projektas pradėtas vykdyti 2015 m. rugpjūčio mėn. Pasirinktos šios priemonės ir jų teikimo būdai: grupinė psichoterapija, meno terapija, užduočių grupė, autogeninė relaksacija, muzikos terapija, informacijos platinimas lankstinukuose, straipsniuose, viešos psichoedukacinės paskaitos.

2015 m. gruodžio 4 d. 14:20-15:00 val., Lazdynų seniūnijoje aktų salėje (Erfurto g. 29)
organizuojame informacinę sesiją krizių ir savižudybių tema. Kviečiami suinteresuoti asmenys (gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, slaugytojai) į atvirus pranešimus bei diskusijas. Ši sesija skirta aptarti Lazdynų rajono gyventojų psichinės sveikatos problemas, išskirti savižudybių ir smurto atvejus bei jų pasekmes visuomenei, numatyti galimą intervencijos planą bei pateikti rekomendacijas/pasiūlymus sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su psichikos sveikata.

Projektą įgyvendina: Lazdynų poliklinikos Psichikos sveikatos centras
Projektą remia: Vilniaus miesto savivaldybė

Preliminari projekto programa

12:00 Registracija
12:30 Įžanginis žodis, infomacinės sesijos ir projekto pristatymas.
12:50 – 13:10 Emociniai išgyvenimai po bandymo nusižudyti
Antanas Grižas, „Jaunimo linijos“ Vilniaus padalinio vadovas
13:10 – 13:30 Savižudybės rizikos ženklai, mitai ir faktai
Jolanta Latakienė, klinikinė psichologė, VU doktorantė
13:30-13:50 Kas skatina ir trukdo kreiptis pagalbos ištikus psichologinei krizei
Said Dadašev, klinikinis psichologas, VU doktorantas
13:50-14:20 Pagalba po artimojo savižudybės
Odeta Geležėlytė, klinikinė psichologė, VU doktorantė
14.20-15:00 Apvalaus stalo diskusija. 
Efektyvi specialistų ir aplinkinių pagalba krizės ištiktam ir
norinčiam nusižudyti žmogui.
Moderatorė – Jolanta Latakienė. 
15:00-15:20 Sesijos užbaigimas, išvados, rekomendacijos. VšĮ Lazdynų poliklinika
Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius
Tel./faksas (8 5) 244 4912
El. paštas info@lazdynupol.lt

Kviečiame apsilankyti poliklinikos Facebook profilyje

Naudinga informacijaVšĮ Lazdynų poliklinika   |   Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius   |   Kodas Juridinių asmenų registre 224245280
Faksas (8 5)  244 4912   |   El. paštas info@lazdynupol.lt
2014 VšĮ Lazdynų poliklinika ©