Versija neįgaliesiemsVšĮ Lazdynų poliklinikos užimtumo klubas „Prošvaistė“

2015-11-26, ketvirtadienis, 11:40

Sužydę slėniai ir laukai šėlėti,
Ir paukščių nenutylanti daina
Jokia širdis negali nemylėti
Tiktai mana širdis kančių pilna.
Upelio čiurlenimas, vėjelio aidas
Paliečia sielą viltimi švelnia,
Bet akyse sustingęs mielas veidas
Kuris neatsigręš jau į mane
Paklysiu aš tarp žydinčių gėlių
Kartu su savo liūdesiu giliu...

Bronius Saltanavičius - foto menininkas, poezijos mėgėjas,
sveiko gyvenimo būdo puoselėtojas.


Psichikos ligonių sveikata yra rimta medicininė - socialinė problema. Šiuo metu esant sudėtingai socialinei, teisinei situacijai labai svarbi socialinė psichikos ligonių sveikata ir globa. Šią problemą sprendžia daugelis demokratijos valstybių, kurios turi pasirinkusios aiškų modelį. Kuriamos įvairios draugijos, kurios padeda žmonėms turintiems psichinę negalią adaptuotis ir gyventi visuomenėje. Šios tarnybos kuriamos ir Lietuvoje. Vilniuje įkurti psichikos sveikatos centrai, kuriuose dirba psichiatrai, psichikos sveikatos slaugytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Tačiau didelė dalis žmonių lieka vieniši, beglobiai, dėl savo specifinės psichopatologijos sunkiai įsitraukia į pilnavertį gyvenimą.

Vykstantys socialiniai ir ekonominiai pokyčiai šalyje priverčia mus susimąstyti ne tik apie save, bet ir apie tą žmogų, kuriam iš ties reikalinga pagalba. Šiuo atveju žmogų su negalia. Juk psichikos ligonių sveikata yra rimta medicininė-socialinė problema. Vadinamoji inkliuzijos teorija akcentuoja neįgaliųjų įsitraukimą į visas visuomenines veiklas, dalyvavimą, veikimą drauge. Iš esmės inkliuzija išreiškiama taip pat, kaip ir integracija – sukurti vienodas sąlygas visiems dalyvauti bet kokioje veikloje. Negalę turintis žmogus, būdamas aktyvus, įtrauktas į visuomenės įvykius, įgyja galimybę plėtoti savo orumą, o kartu ir savo tapatumą. Geras savęs vertinimas, pasitikėjimas savimi, saugumas yra aktyvaus dalyvavimo visuomenės veiklose rezultatas. Vienas pagrindinių kiekvienos bendruomenės veiklos užduočių yra įgalinti asmenį, padėti išreikšti jo stiprybes ir suspenduoti silpnybes. Todėl siekiamas, žmonių turinčių negalę - nuolatinis švietimas. Padedama suprasti, kad gyventi gera.

2001 m. birželio 5 d. VšĮ Lazdynų poliklinikos PSC patalpose įsikūrė užimtumo kambarys - depresijos savipagalbos klubas „Prošvaistė“ - nepriklausoma, savanoriška, ne pelno siekianti organizacija, gera valia vienijanti asmenis, vienišus, sergančius depresija.

Depresijų savipagalbos klubas „Prošvaistė” įsteigtas prie Psichikos sveikatos centro- psichikos neįgaliųjų iniciatyva. Čia sergantieji psichikos ligomis sprendžia savo integraciją į visuomenę problemas, užimtumo trūkumą, savipagalbos poreikių ir daugelių kitų problemų. Klubo „Prošvaistė” pagrindinis tikslas- gerinti gyvenimo kokybę, skatinti saviraišką, išmokti palaipsniui siekti užsibrėžto tikslo, keisti požiūrį į gyvenimą, dažniau šypsotis. Mokoma į viską pažvelgti teigiamai. Mūsų klubo veikla turininga ir įvairi.

Uždaviniai:
• Asmenų, sergančių depresija, laisvalaikio užimtumo organizavimas;
• Vienišų žmonių socializacijos didinimas, jų kultūrinio aktyvumo gerinimas bei skatinimas dalyvavauti įvairiose laisvalaikio veiklose (renginiuose).

Klubas vienija asmenis, kurie turi bendravimo, psichologinių problemų. Bendravimas yra tai, ko vienišiems žmonėms trūksta labiausiai. Čia užimtumo paslaugas teikia profesionali komanda: psichiatrai, slaugytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Savipagalbos klube „Prošvaistė” yra ideali vieta ugdyti savarankiškumo įgūdžius, nes čia klubo nariai nėra pacientai ar globotiniai, jie yra lygiateisiai nariai. Jie turi rūpintis paslaugų kūrimu ir vystymu. Kad galėtų dalyvauti veikloje jie turi ugdyti savarankiškumo įgūdžius, laikytis nustatytų taisyklių, drausmės, atlikti įvairius pavedimus, bendrauti su kitais. Žmonės, kurie ieško informacijos ir pagalbos, kur kas lengviau prisitaiko prie pasikeitusio gyvenimo.

Klubo veiklos rūšys:
Kiekvienas naujas asmuo, norintis dalyvauti veikloje, pirmiausia ateina (arba yra palydimas klubo nario) į savipagalbos grupę. Tai pati pastoviausia ir mėgiamiausia veikla jungianti didžiausią dalį klubo narių. Nes čia skatiname narius jaustis gerai, nevaržomos jų laisvės. Užsiėmimai klube organizuojami du kartus per savaitę. Užsiėmimų metu arba prie kavos puodelio sužinomi pacientų norai ir lūkesčiai apie veiklą tam, kad veikla taptų turininga. Pacientai ne tik laikinai atsiriboja nuo per didelės nervinės – psichinės įtampos, bet ir sudaromos sąlygos, atsistatyti nervinių procesų pusiausvyrai, nes psichikos sveikatos centre kuriama nuoširdi draugiška aplinka, skatinanti narių pasitikėjimą, padedanti pajusti savo vertę, stiprinanti jų motyvaciją užimtumui, bendravimui, ateities planavimui. Dažnai klubo nariai dalinasi turima patirtimi, vieni iš kitų mokosi. Juk vieni moka gražiai piešti, kiti kuria eilėraščius. Tuomet organizuojamos poezijos popietės, kurių metu yra skaitomi pačių sukurti eilėraščiai. Juk meno priemonės yra tinkamiausios ieškant būdų išreikšti save.

Susitikimų metu diskutuojame įvairiomis temomis, dalinamės asmenine patirtimi, atsipalaiduojame ir užsiimame menine veikla pvz. siuvinėjame atvirutes, iš odos pasipuošiame bei kitus papuošiame sagėmis. Užsiėmimų metu klubo nariai atitolsta nuo nepalankios aplinkos, liūdnų, niūrių minčių, susipažįsta su naujais klubo nariais, bendrauja su kviestiniais svečiais. Daugelis klubo narių iš ties turi nemažą gyvenimo patirtį. Klubo darbuotojai stengiasi sudaryti palankias sąlygas, kad žmonės tenkintų savišvietos poreikius, plėtotų kultūrinius interesus, ugdytų asmenines kūrybines galias ir gebėjimus, aktyviau dalyvautų visuomeniniame gyvenime. Mokymas, šiame klube, vyksta patirtinio mokymosi modeliu, per savirealizavimo formas, pacientų mokymosi motyvaciją veikia socialiniai vaidmenys.

Klubas turi savo tradicijų: švęsti gimtadienius, paminėti kalendorines metų šventes, organizuojamos kultūrinės- švietėjiškos pramogos, laisvalaikis, rengiamos klubo narių darbų parodos. Kviečiami klubo narių artimieji, kurie taip pat dalyvauja klubo veikloje.

Klubo „Prošvaistė“ kolektyvas laukia naujų lankytojų. Visus norinčius, kuriuos sudomino mūsų siūloma veikla, kviečiame prisijungti. Jūs visada čia laukiami, juk kiekvienas iš mūsų nori jaustis svarbia visuomenės dalimi.

Mus galite rasti VšĮ Lazdynų poliklinikos psichikos sveikatos centre (Architektų g. 17), arba paskambinti nurodytu telefono numeriu (8 5) 2 444 670, kreiptis į soc. darbuotojas:
Violetą Kukauskienę, Jolitą Papinigytę.


VšĮ Lazdynų poliklinikos užimtumo kambarys  -depresijos savipagalbos klubas „Prošvaistė“ Mes esam iš Lazdynų
Klubas “Prošvaistė” vadinas,
Čia mums linksma ir smagu
Džiaugiamės, kad esame kartu
Švenčiam kalendorines šventes,
Aplankom įžymias vietas...
Jei kur būsi netoli
Tai užsuki jei gali!
Soc. darbuotoja Violeta Kukauskienė

VšĮ Lazdynų poliklinika
Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius
Tel./faksas (8 5) 244 4912
El. paštas info@lazdynupol.lt

Kviečiame apsilankyti poliklinikos Facebook profilyje

Naudinga informacijaVšĮ Lazdynų poliklinika   |   Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius   |   Kodas Juridinių asmenų registre 224245280
Faksas (8 5)  244 4912   |   El. paštas info@lazdynupol.lt
2014 VšĮ Lazdynų poliklinika ©