Versija neįgaliesiemsEbola hemoraginė karštligė

Įtarusios Ebola hemoraginę karštligę asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi:
• teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamos pranešti visuomenės sveikatos centrui (darbo laiku) ir Ekstremalių sveikatai situacijų centrui (poilsio laiku);
• nedelsdamos izoliuoti pacientą;
• jei ligonis kreipėsi į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, izoliuoti ligonį nuo kitų pacientų, kviesti greitąją medicinos pagalbą ir įspėti apie įtariamą diagnozę, ligonį siųsti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligonines, kuriose gydomi infekcinėmis ligomis sergantys pacientai);
• kreiptis į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją dėl klinikinės medžiagos paėmimo ištirti (informacija teikiama Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos tinklalapyje ir telefonu (8 5) 210 6850 arba 8 672 84854).

Visuomenės sveikatos centrai, gavę informaciją apie įtariamą atvejį, nedelsdami pradeda atvejo epidemiologinį tyrimą ir organizuoja atvejo valdymo priemones.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose taikomos Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai44, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946, nurodytos infekcijų kontrolės priemonės.

Pacientams taikomos standartinės ir papildomos (susijusios su galimais perdavimo būdais) izoliavimo priemonės. Virusinių hemoraginių karštligių valdymo bendrieji principai sveikatos priežiūros įstaigose yra pateikti Virusinių hemoraginių karštligių profilaktikos ir kontrolės (valdymo) metodinėse rekomendacijose, kurios skelbiamos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro tinklalapyje

Pagrindinės taikomos priemonės - tinkama darbo su ligonių krauju ir kitais kūno skysčiais sauga (asmeninių apsaugos priemonių naudojimas (kaukės, pirštinės, akiniai, neperšlampami chalatai ir kt), susirgusių asmenų izoliacija, sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas, aplinkos daiktų dezinfekcija, tinkamas medicininių atliekų tvarkymas ir kt.).

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja informuoti keliaujančius į Vakarų Afrikos šalis asmenis apie infekcijos riziką. Informaciją ir rekomendacijas galima rasti Užkrečiamųjų ligų ir Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro tinklalapiuose.

Medžiaga parsisiuntimui
LIGONIŲ, KURIEMS ĮTARIAMA EBOLA HEMORAGINĖ KARŠTLIGĖ, TRANSPORTAVIMO IZOLIAVIMUI IR GYDYMUI GAIRĖS
 EBOLA KARŠTLIGĖS PREVENCIJOS IR VALDYMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE LAIKINOSIOS GAIRĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRŲ DARBUOTOJŲ SAUGA ATLIEKANT EBOLA HEMORAGINĖS KARŠTLIGĖS ATVEJO EPIDEMIOLOGINĮ TYRIMĄ
SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ SU EBOLA VIRUSU ASMENŲ IŠAIŠKINIMO IR STEBĖJIMO LAIKINOSIOS REKOMENDACIJOS
DĖL EBOLA KARŠTLIGĖS PREVENCIJOS IR VALDYMO
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

VIRUSINIŲ HEMORAGINIŲ KARŠTLIGIŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS (VALDYMO) METODINĖS REKOMENDACIJOS
(visas dokumentas parsisiuntimui)www.ulac.lt 2013

Staripsnis parengtas pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
raštą Nr. (10.2.3.4-40)10-7141pateiktą informaciją dėl Ebola hemoraginės karštinės

Informacijos šaltinis
ulac.lt

VšĮ Lazdynų poliklinika
Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius
Tel./faksas (8 5) 244 4912
El. paštas info@lazdynupol.lt

Kviečiame apsilankyti poliklinikos Facebook profilyje

Naudinga informacijaVšĮ Lazdynų poliklinika   |   Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius   |   Kodas Juridinių asmenų registre 224245280
Faksas (8 5)  244 4912   |   El. paštas info@lazdynupol.lt
2014 VšĮ Lazdynų poliklinika ©